Предоставяме няколко възможности за плащане по Бяла Карта, измежду които да избереш най - удобния за теб вариант да платиш задължението си. 

Най-лесният и удобен начин да платиш задълженията си е онлайн през нашия сайт. Научи как да платиш онлайн тук.

Mожеш да платиш задължението си по Бяла Карта във всеки от клоновете на Пощенска Банка. Може да видиш твоята индивидуална IBAN сметка към Пощенска банка /"Юробанк България" АД/, по която следва да заплащаш задълженията си, в твоя персонален онлайн акаунт, както и в раздел III, чл. 13 от Договора. Когато плащането е извършено в банков клон на Пощенска банка, плащанията се отчитат в същия ден, което е важно, ако плащаш в последния ден на падеж.

Другият вариант е да посетиш офис на FastPay. Избери най-удобната за теб локация. Там плащанията се отразяват в реално време. Необходимо е да посочиш, че плащаш задължение към Аксес Файнанс ООД (плащане по Бяла Карта) и да посочиш ЕГН на Картодържателя. Oфиси на FastPay има в: София, Варна, Шумен, Ихтиман, Самоков,  Елин Пелин, Костенец, Божурище, Пирдоп, Етрополе, Роман, Добрич и Русе. Адресите на офисите на FastPay може да видиш тук. 

Можеш да платиш и във всяка една банка по банков път. За целта трябва да попълниш вносна бележка.

Друг начин да платиш задължението си по Бяла Карта е във всички офиси на CrediTour. Необходимо е да посочиш, че плащаш задължение към Аксес Файнанс ООД (плащане по Бяла Карта) и да посочиш ЕГН на Картодържателя. При направена вноска по кредитна карта Бяла Карта в офисите на CrediTour, плащанията се отразяват в реално време. Адресите на всички офиси на Creditour в страната, където може да се направи плащане по Бяла Карта виж тук.

От скоро можеш да плащаш задълженията си по Бяла Карта и в офисите на EasyPay. Необходимо е да предоставиш своето ЕГН, да заявиш, че правиш плащане на задължение по Бяла Карта, а като име на търговец да посочиш „Аксес Файнанс“ ООД. Плащанията към EasyPay се отразяват в реално време в системата за плащания на „Аксес Файнанс“ ООД. Адресите на всички офиси на EasyPay у нас можеш да видиш тук:

Независимо от избрания начин за плащане, следва да имаш предвид, че плащането се счита извършено на датата, на която сумата е постъпила в банковата сметка на Кредитодателя „Аксес Файнанс“ ООД.