Предоставяме няколко възможности за плащане по Бяла Карта, измежду които да избереш най - удобния за теб вариант да платиш задължението си. 

Първото място, където можеш да платиш задължението си по Бяла Карта е всеки от клоновете на Пощенска Банка. Може да видиш твоята индивидуална IBAN сметка към Пощенска банка /"Юробанк България" АД/, по която следва да заплащаш задълженията си, в твоя персонален онлайн акаунт, както и в раздел III, чл. 13 от Договора. Когато плащането е извършено в банков клон на Пощенска банка, плащанията се отчитат в същия ден, което е важно, ако плащаш в последния ден на падеж.

Вторият вариант е да посетиш офис на FastPay. Избери най-удобната за теб локация. Там плащанията се отразяват в реално време. Необходимо е да посочиш, че плащаш задължение към Аксес Файнанс ООД (плащане по Бяла Карта) и да посочиш ЕГН на Картодържателя. Oфиси на FastPay има в: София, Варна, Шумен, Ихтиман, Самоков,  Елин Пелин, Костенец, Божурище, Пирдоп, Етрополе, Роман, Добрич и Русе. Адресите на офисите на FastPay може да видиш тук. 

Можеш да платиш и във всяка една банка по банков път. За целта трябва да попълниш вносна бележка. Имай предвид обаче, че ако направеният паричен превод е коректен, то отчитането може да отнеме 48 часа или повече, което е важно да се вземе под внимание, за да се избегнат начисления вследствие на това забавяне;

Друг начин да платиш задължението си по Бяла Карта е във всички офиси на CrediTour. Необходимо е да посочиш, че плащаш задължение към Аксес Файнанс ООД (плащане по Бяла Карта) и да посочиш ЕГН на Картодържателя. При направена вноска по кредитна карта Бяла Карта в офисите на CrediTour, плащанията се отразяват в реално време. Адресите на всички офиси на Creditour в страната, където може да се направи плащане по Бяла Карта виж тук.

От скоро можеш да плащаш задълженията си по Бяла Карта и в офисите на EasyPay. Необходимо е да предоставиш своето ЕГН, за заявиш, че правиш плащане на вноска по Бяла Карта, а като име на търговец да посочиш „Аксес Файнанс“ ООД. Плащанията към EasyPay се отразяват в реално време в системата за плащания на „Аксес Файнанс“ ООД. Адресите на всички офиси на EasyPay у нас можеш да видиш тук:

Плащането се счита извършено на датата, на която сумата е постъпила в банковата сметка на Кредитодателя.