Кредитните лимити по Бяла Карта се определят на база твоите месечни доходи и извършената оценка на кредитоспособността ти. В Бяла Карта имаме автоматизирана и ясно структурирана скоринг система за одобрение на кредитните лимити. 

Когато кандидатстваш за Бяла Карта, ние се стараем да опростим максимално усилията ти и да сведем информацията, която ни е е нужна до минимум. Това обаче не означава, че пестим усилията си при оценката на твоята кредитоспособност. Целта ни не е да отпуснем сума, която не пасва на твоя профил. Отнасяме се отговорно към нуждите ти и не желаем да рискуваме да влизаш в ситуацията на "вечния" длъжник. Затова ще одобрим сумата, която наистина би те устройвала.

Определянето на кредитните лимити по Бяла Карта е строго индивидуално и е съобразено с възможностите на всеки един клиент. 

Не се притеснявай, процедурата по увеличаване на кредитен лимит е същото толкова лесна, колкото и първоначалното кандидатстване. Постарали сме се всичко да се случва по телефона или онлайн. Отново няма да има нужда да напускаш дома или офиса си, за да заявиш нужната промяна в условията си.

Единственото условие, за да кандидатстваш за увеличаване на кредитния лимит по твоята Бяла Карта е да си бил редовен в обслужването на твоите задължения. Ако горното условие е спазено, на всеки 3 месеца ще имаш право да искаш увеличаване на твоя кредитен лимит. Това би продължило докато достигнеш кредитния лимит или максимално допустимата сума, с която можеш да разполагаш по Бяла Карта.

Максималният кредитен лимит по Бяла Карта е 3 000 (три хиляди) лева. Всеки коректен клиент има възможност в някакъв момент от живота на своя договор да достигне тази сума, като поетапно е увеличавал своите лимити по Бяла Карта.

Като дефиниция, “Кредитен лимит на Карта”е определената от Кредитодателя „Аксес Файнанс“ ООД максимална сума, до размера на която могат да бъдат извършвани платежни операции с определена Карта, която ще съответства на предоставения ти Кредит.