Коронавирусът вече нанесе щети върху световната икономика, но по-притеснително е, че финансовите проблеми са все по-близо до домове на много семейства. За да поддържаш финансите си стабилни и да не изпаднеш във финансови затруднения е важно като кредитополучател да обърнеш внимание на следните съвети:

Не пропускай всички новини и email-и от кредитора си.

Входящата ти поща вероятно е залята с email-и за коронавируса, но трябва да обръщаш специално внимание на всички email-и, които получаваш от твоя кредитор. Финансовите компании изпращат съобщения за това как техните оперативни процедури се променят в условията на извънредното положение и ти трябва да си запознат с това. В допълнение е добре да следиш и всички новини в уебсайта и социалните профили на твоя кредитор. Информираността ти по отношение на това как да плащаш вноските по кредита или кредитната си карта, как можеш да се свържеш с компанията и нововъведенията, които могат да те облекчат, е изключително важна.

Ако доходите ти са засегнати от кризата, информирай кредитора си.

Ако доходите ти са засегнати от кризата, трябва да предприемеш бързи мерки за организиране на бюджет и разпределението му за неотложните плащания, които предстоят. За да си спокоен, че няма да изпиташ финансови притеснения дори и при удължаване на извънредното положение, предвиди средства за неотложните разходи за следващите 2 или 3 месеца и останалият бюджет разпредели за всички други разходи.

Но ако все пак смяташ, че ще имаш проблеми с плащането, вместо да избягваш кредитора си, се свържи с него. В такъв момент ще е важно да си наясно каква е минималната дължима сума, която трябва да платиш и какви ще са допълнителните разходи (лихви и такси), които ще дължиш, ако изпаднеш в крайно затруднение и не успееш да платиш вноската си.

Повиши финансовата си грамотност.

Ако следваш препоръките да си останеш в къщи, сега е моментът да отделиш време, за да повишиш финансовата си грамотност. Налични са много безплатни финансови ресурси с полезни съвети за оптимизиране на бюджета, управление на дългове, техники за пестене и други. Допълнителните финансови знания ще ти помогнат да се справяш по-добре с личните си финанси не само в условията на извънредно положение, но и след него.