Падеж на Бяла Карта е периодът до всяко 2-ро (второ) число на месеца, в който трябва да погасиш текущото си задължение, дължимо за предходния месец.

Като се има предвид опцията за отложено плащане, на датата на падеж на Бяла Карта твоето задължение се сформира от използваната сума между 20-то число на по-предния месец и неговия край и първо число на предходния месец до 19-то число. Сумите, усвоени между 20-то число на предходния месец до края на месеца, стават изискуеми към 2-ро число на следващия месец.

Идеалният вариант е към датата на падеж на Бяла Карта да заплатиш цялото натрупано задължение за периода. Тогава би платил единствено 0.12% лихва върху усвоената сума от кредитния лимит. Кредитна карта Бяла Карта е най-изгодна, ако правиш разплащания или тегления, но връщаш използваните пари веднага. Тогава не би ти струвала почти нищо, защото за ползването на Бяла Карта у нас няма такси нито за теглене от банкомат, нито за плащане.