Отложено плащане представлява възможност, която ти предоставяме и от която можеш да се възползваш, с цел да те улесним, когато погасяваш задълженията си. Това е възможност да отложиш плащането на тази част от използваната главница по твоята Бяла Карта, която си усвоил след 20-то число на месеца.

Ако направиш трансакции по твоята Бяла Карта от 20-то число на този месец до края на месеца, ние ти предоставяме възможността да погасиш задължението си не на следващия, а на по-следващия месец от 1во до 5то число.

Отложено плащане можеш да ползваш само за направени трансакции с Бяла Карта от 20-то число на месеца до последно число от дадения месец.

Отложеното плащане не е гратисен период – то е просто едно допълнително удобство за теб заради възможността да ползваш по-дълъг период за възстановяване на ползваните в края на месеца пари, без да изпадаш в просрочие.

Отложено плащане е предоставена от нас услуга с цел по-лесно да можеш да погасяваш задълженията си, без да стигаш до просрочия и допълнителни начисления по Договора ти.

ПРИМЕР

Ако направиш покупка на 21во число през произволен месец - например септември, с твоята кредитна карта Бяла Карта, ти ще имаш възможността да се възползваш от отложено плащане. От теб ще се изисква да погасиш задължението от тази покупка не от 1во до 5то число през месец октомври, а от 1во до 5то число през месец ноември.

При отложено плащане, ти се начислява стандартна лихва – т.е. 0.12% на ден, като ти имаш възможност да погасиш задълженията си до 45 дни.

Не е необходимо да заявиш специално, че искаш да ползваш отложено плащане за сумите, изхарчени след 20-то число на месеца. То се стартира автоматично.