Защитата на твоите потребителски права е гарантирана от закона. Кредиторът има задължение да е предвидил възможност за подаване на жалби и възражения по договори за потребителски кредит.  

Винаги, когато имаш нужда от повече информация, или имаш въпроси, свързани с Договора ти за Бяла Карта, може да се свържеш с нас на help@bialakarta.bg или 0700 20 140. Обаждането е на цена, съобразно тарифния ти план. Ние ще ти съдействаме. В случай, че подадеш жалба във връзка с Договора ти за потребителски кредит Бяла Карта, ние ще те осведомим писмено за направената проверка и предприетите мерки в рамките на 30 дни от получаване на жалбата ти.

В случай, че отговорът не те удовлетворява, можеш да защитиш своите потребителски права като отнесеш жалбата си до Комисията за защита на потребителите.. Те са длъжни да се произнесат в едномесечен срок от получаването на твоята жалба. Към Комисията за защита на потребителите, като контролен орган по спазване на Закона за потребителския кредит, можеш да се обърнеш на адрес гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6.

България, като част от ЕС, предоставя възможност за извънсъдебно решаване на спорове за покупки онлайн чрез сайта https://ec.europa.eu/odr .