Минимална дължима сума е най-малката възможна сума, която трябва да платиш по твоята Бяла Карта на датата на падежа - до 5-то число на месеца. Тя се определя като процент от одобрения кредитен лимит – 15%.

В случай, че си използвал по-ниска сума от твоята минимална дължима сума, равняваща се на 15% от одобрения кредитен лимит, трябва да направиш пълно погасяване на използваната сума плюс натрупаната лихва за използвания период.

ПРИМЕР 1

Ако притежаваш кредитна карта Бяла Карта с одобрен кредитен лимит в размер на 700лв. и на 10ти този месец си използвал 50лв., то към 1во число на следващия месец ще имаш задължение в размер на 51.20лв, което включва в себе си 50лв. използвана главница и 1.20лв. лихва, натрупана за изминалите 20 дни върху усвоената сума (0.12% на ден).

ПРИМЕР 2

Ако обаче имаш Бяла Карта със същия лимит от 700 лева и си го усвоил изцяло през месеца, то на 1во число на следващия месец ще имаш минимална дължима сума в размер на 105 лв. – 15% от 700 лева, независимо от натрупаната за периода лихва.

Можеш да избираш дали да плащаш задълженията си по Бяла Карта на минимални месечни вноски, на по-големи суми или с пълно зануляване на използваната сума от одобрения лимит.

Все пак, трябва да си наясно, че използването на Бяла Карта по този начин (с плащане на минимална дължима сума) крие риск да не можеш да върнеш цялата дължима сума в края на месеца, което ще оскъпи ползването на картата.

Съветваме те да погасяваш цялото си текущо задължение, съобразно посочените в Договора срокове, от 1во до 2ро число на следващия месец като от 3то до 5то число можеш да прецениш и избереш дали да погасиш изцяло задължението си или да предоставиш допълнително обезпечение - поръчител, тъй като това е най-изгодният за теб начин на използване на твоята Бяла Карта.