Често клиентите ни ни питат възможно ли е увеличаване на кредитен лимит. Простичкият отговор е - Да, разбира се.

Необходимо е единствено да ползваш и погасяваш коректно задълженията си по Бяла Карта в рамките на 3 (три) последователни месеца.

Защо изобщо се стига до нуждата от увеличаване на кредитен лимит? Защо още първоначално не отпускаме максималния лимит от 3000 лева?

Ние в Бяла Карта се отнасяме отговорно към дейността, която упражняваме. За разлика от много финансови институции, нашата цел не е просто да дадем максималния лимит. Стараем се да сме проучили дали клиентът няма да изпадне в неприятна ситуация на невъзможност да обслужва това задължение. За нас е ясно, че в момент на нужда от пари, всеки иска да си заложи малко повече свободни средства "за всеки случай".

В Бяла Карта имаме ясно изградена скоринг система, която определя кой от кандидатите за Бяла Карта да бъде одобрен и за каква сума. Нерядко очакванията на заявителите далеч надхвърлят собствените им възможности в последствие да обслужват отпуснатия кредит. Идеята не е да ти дадем повече пари, отколко възможностите ти позволяват да връщаш, за да не изпадаш в ситуация на некоректния или "вечния" длъжник.

Ако в процеса на кандидатстване сме ти върнали становище, че си одобрен, но за по-ниска сума от поисканата, ти можеш да решиш дали да се откажеш от кандидатстването си, или да се съгласиш с одобрения лимит. Съветът ни, ако наистина имаш нужда от пари, е да се съгласиш да вземеш по-ниския лимит. Не се притеснявай, само след 3 месеца ще можеш да поискаш увеличаване на кредитен лимит. Процедурата е същата като тази при кандидатстване. Напълно безплатно, изцяло онлайн или по телефон, без да се налага да напускаш офиса или дома си, ще получиш становище.

Така, докато се опознаваме, можеш да преразглеждаш лимита на своята Бяла Карта на всеки 3 месеца. Стига да си лоялен към нас, няма причина да ти откажем това увеличаване на кредитен лимит.